Tarım Bakanlığı`ndan Makina ve Ekipman Alımı Desteği

Tarım Makinaları

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde; Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/10) 10 Mart 2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Başvuru sahiplerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çiftçi kayıt sistemlerine veya diğer kayıt sistemlerinden birine kayıtlı olması gerekiyor. Son başvuru tarihi 25.04.2011 Pazartesi günü mesai saati bitimi.
Başvuru yapılacak konular


1. Anıza direkt ekim makinesi
2. Arıcılık makine ve ekipmanı
3. Balya makinesi
4. Basınçlı sulama sistemi
5. Canlı balık nakil tankı
6. Çayır biçme makinesi
7. Çeltik fide dikim makinesi
8. El traktörü
9. File sistemi kurulması
10. Biçer Bağlar
11. Hububat harman makinesi
12. Lazerli tesviye aleti
13. Mısır hasat tablası
14. Mibzer
15. Motorlu tırpan
16. Pamuk toplama makinesi
17. Pancar söküm makinesi
18. Patates söküm makinesi
19. Pülverizatör
20. Rüzgar makinesi
21. Sap parçalama makinesi
22. Sap toplamalı saman makinesi 
23. Silaj makinesi
24. Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı
25. Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
26. Gübre dağıtma makinesi
27. Taş toplama makinesi
28. Diskli tırmık
29. Yem hazırlama makinesi
30. Zeytin hasat makinesi
31. Koyun kırkma makinesi
32. Tambur filtre
33. Su ürünlerinde buzlama makinesi
34. Balıkçı gemilerinde soğuk depo
35. Su ürünleri için kuluçka dolabı

Yatırımcılar bu konulardan bir tanesi için başvuruda bulunabilirler. Başvurular Tarım İl Müdürlüğüne yapılacaktır.
Yatırımcılar başvuru yapmak üzere, başvuru formu ve eklerini Tarım İl Müdürlüğü ve aşağıda verilen web adresinden temin edebilirler.Benzer Yazılar:


Bir yorum bırakabilirsiniz

Yorum Bırakın