Makina sektörünün güçlü ve zayıf yönleri

sanayi-ve-ticaret-bakanligi

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Makine Strateji Belgesinde, Türkiye Makina Sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ele alındı.
GÜÇLÜ YÖNLER

1-Türkiye’nin coğrafi konumu
2- Genç insan gücü kaynağı
3-Türk Sanayisinin uluslararası standartlarda ve kalitede üretim yapması
4- Girişimcilik kapasitesinin varlığı
5- Gelişmiş sanayi altyapısı ve sanayi üretiminin çeşitliliği
6- KOBİ sayısı ve OSB potansiyelleri
 


ZAYIF YÖNLER

1-Nitelikli işgücü eksikliği
2-AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon eksikliği
3-Finansman kaynaklara erişim eksikliği
4-Doğal kaynakların etkin yönetilememesi ve enerji sorunu
5-Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm eksikliği
6-Yüksek katma değerli ürünlerde sınırlı üretim kabiliyeti
7-Altyapı yetersizlikleri
8-Yatırım ve iş ortamı yetersizlikleri
9-Kayıt dışılığın yüksek boyutlarda olması
10-İmalat sanayinin teknoloji üretimindeki yetersizliği ve modern teknoloji kullanımının yaygınlaşamaması
11-Sanayiye ilişkin verilerin sistematik ve tek bir kaynaktan elde edilemeyişi
12-Girdi maliyetlerinin yüksek oluşu
13-Bölgeler arası gelişmişlik farkları
14-Kümelenme stratejilerinin yeterince uygulanamaması
15-Rekabet kültürünün yeterince gelişmemiş olması16-KOBİ’lerin ihracat ve pazarlama konusundaki yetersizlikleri

FIRSATLAR

1-Avrupa Birliği katılım süreci ve uyum çalışmaları
2-Türkiye’nin coğrafi konumu
3-Girişimci genç nüfus
4-Komşu ve çevre ülkelerdeki pazarlar
5-Küreselleşme
6-Uluslararası finansal ve ticaret sisteminin giderek serbestleşmesi
7-Yabancı yatırımların ekonomik-teknolojik-sosyal dinamikleri hızlandıran alanlara yönlendirilmesi

TEHDİTLER

1-Küresel finansal kriz
2-Enerjide dışa bağımlılık
3-Ara mal temininde ithalatın yüksek olması
4-Küreselleşme ve artan uluslararası rekabet
5-Çevre ve iklim değişikliği6-Ulaşım ve altyapı yetersizlikleri

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, belgede, ‘Hukuki Düzenlemeler ve Yapısal Tedbirler, Finansal Araçların Geliştirilmesi, AR-GE ve İnovasyon, İnsan Kaynakları ve Pazarlama, Dış Ticaret ve Tanıtım’ başlıkları altında 41 eylem belirlediklerini söyledi.

Küresel rekabet sürecinde, dünya ticaretinden daha fazla pay almak için, daha kaliteli ürünlerin daha ucuza üretilmesi gerektiğine işaret eden Ergün, bu nedenle, makine sektörünün başarısının, diğer sektörlerin başarısında da kilit bir rol oynadığını belirtti.

Resmi Gazatede Yayınlanan Belgenin TamamıBenzer Yazılar:


Bir yorum bırakabilirsiniz

Yorum Bırakın